Tourterelle maillée - Streptopelia senegalensis

Laughing Dove     Palmtaube     Tortora senegalese

Tourterelle maillée - Streptopelia senegalensis (Laughing Dove / Palmtaube / Tortora senegalese) 19-01-2018 - NIKON D7000 • 600mm (900mm) • 1/320 s • f/8.0 • 640ISO • Priorité ouverture

Tourterelle maillée - Streptopelia senegalensis (Laughing Dove / Palmtaube / Tortora senegalese) 15-12-2014 - NIKON D7000 • 600mm (900mm) • 1/200 s • f/8.0 • 400ISO • Manuel

Tourterelle maillée - Streptopelia senegalensis (Laughing Dove / Palmtaube / Tortora senegalese) 20-12-2013 - NIKON D7000 • 500mm (750mm) • 1/2000 s • f/5.6 • 200ISO • Priorité ouverture